Очакваме вашите снимки на тема селскостопански машини и обработка на земята.